0
Your Cart

Terms and conditions

POJ Hockey AB är ett svenskt privatägt aktiebolag inom läger och event inom olika sporter, främst ishockey.

Allmänna villkor

Här kan du ta del av de villkor som gäller i samband med våra evenemang. I och med att du slutför din bokning och betalning/betalningar accepterar du nedanstående villkor.

 

Betalningsvillkor

Alla priser anges Inkl. moms. Betalning sker med en ej återbetalningsbar anmälningsavgift om 1000Sek/€100/$100 per betalande gäst via banköverföring/bankbetalning till POJ Hockey AB företagskonto, eller enligt annan betalningsmetod som godkänts av POJ Hockey AB. Om betalningsfristen överskrids har POJ Hockey AB rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om åtta procentenheter. Betalas avgifterna via våran hemsida med hjälp av Stripe kortbetalning eller Klarna tillkommer en avgift på 3% per betalning. Full Betalning ska vara POJ Hockey AB tillhanda senast 120 dagar innan evenemangets början om inte annat har kommunicerats med POJ Hockey AB.

 

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats för evenemang:

Anmälan är bindande. Du kan när som helst överlåta din plats till en annan genom att mejla till patrik@propertyofjernberg.se. Mottar vi din avbokning senast 90 dagar före evenemangets startdatum får du tillbaka 75% av betalt belopp alt välja ett värdebrev på totalt inbetalat belopp att nyttja på ett valfritt evenemang av POJ Hockey AB. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet. Mottar vi din avbokning mindre än 90 dagar före evenemangets startdatum får du tillbaka 50% av inbetalat belopp alt välja ett värdebrev på 75% av betalt belopp att nyttja på valfritt evenemang av POJ Hockey AB. Om avbokning senare än 60 dagar före evenemangets startdatum får du tillbaka 20% av inbetalt belopp alt välja ett värdebrev på 50% av betalt belopp att nyttja på valfritt evenemang av POJ Hockey AB. Om avbokning senare än 45 dagar före evenemangets startdatum betalas inga pengar eller värdebrev ut. Om det är enstaka spelare/gäster som avbokar men att ni fortfarande kommer som ett lag, minst 80% av anmälda spelare/gäster, till evenemanget så betalas 75% av spelarens/gästens del tillbaka efter att evenemanget har genomförts.

 

 

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till våra evenemang accepterar du POJ Hockey AB integritetspolicy. 

 

Fotografering och filmning

Ibland fotograferar och filmar vi våra evenemang. Bilderna och filmerna kan komma att användas på webben, sociala medier eller i kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi fotograferar och filmar våra evenemang och att bilderna och filmerna får användas på webben, sociala medier eller i kommersiellt material. Önskas man ej få synas på webben, sociala medier eller i kommersiellt material bör detta meddelas innan eventet startar.

 

Övrigt

POJ Hockey AB reserverar sig för mindre ändringar i programmen som exempelvis ändringar av istider, programpunkter eller lokal för evenemanget. På grund av omständigheter utanför POJ Hockey AB kontroll har POJ Hockey AB rätt att byta datum, ändra format eller att ställa in ett evenemang. I det fall POJ Hockey AB ställer in ett evenemang krediteras kunden 100 % av det inbetalda beloppet, flyttas evenemanget till ett senare datum på grund av saker som ligger utanför POJ Hockey AB kontroll så erbjuds betalande gäster att flytta sin bokning till det nya datumet eller att få ett presentkort på inbetalat belopp. POJ Hockey AB garanterar aldrig ett givet deltagarantal.

POJ Hockey AB evenemang är öppna arrangemang och tillgängliga för allmänheten att titta på. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagare.

 

 

 

 

Force Majeure

POJ Hockey AB ansvarar ej för skada eller inställda evenemang som beror av t.ex. myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad, lockout, pandemier eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Vi är ej heller ansvariga för skada i de fall då evenemanget helt eller delvis måste ställas in på grund av omständigheter som står utanför vår kontroll och där lämplig ersättare eller plats ej kunnat engageras.

 

 

Tvist

Vid eventuell tvist skall parterna uppbära sina egna rättegångskostnader. POJ Hockey AB hänvisar till ARN i första hand och en eventuell tvist ska handläggas vid Uppsala Tingsrätt Smedsgränd 22, 75321 Uppsala, Sverige.